Kaidah-Kaidah Keautentikan Hadis (2)

Melanjutkan uraian mengenai kaidah-kaidah keautentikan hadis yang pertama, Ketersambungan Sanad,  (klik link), kajian kita kali ini berkutat pada syarat kedua yang perlu diperhatikan dalam menimbang...

Kaidah-Kaidah Keotentikan Hadis (1)

Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw dari perbuatan, perkataan, penetapan, ataupun sifat-sifatnya, ia merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur’an. Nabi Muhammad,...